top of page

Business model

Investum´s fastighetsutvecklingsmodell erbjuder tre standardiserade förslag på ekonomisk fördelning till fastighetsägare.

01

Förvärv

Investum köper fastigheten, antingen till fast pris eller med en kombination av ett fast pris och en vinstdelningsmodell där parterna delar på projektets uppsida.

02

Partering

Investum bekostar all projektering såsom bygglov och startbesked. Därefter utför projektet i ett joint venture projekt och avtal formas därefter.

03

Cor­po­ra­te So­lu­tions

Med fokus på rörelsedrivande bolag som använder fastigheter som en stödresurs för en annan kärnverksamhet tar vi  ett helhetsansvar för kundens hela fastighetsrelaterade behov. Vi hjälper till med er fastighetsutveckling och tar fram lönsamma strategier för att maximera kapaciteten av er portfölj.

Profession

Utöver detta hjälper vi kunder med affärsutveckling, transaktioner och markförvärv. 

Investum besitter mångårig erfarenhet inom utveckling av fastigheter, vi bistår er med vår kompetens där vi utför en förstudie och due diligence av tilltänkta förvärv eller befintlig protfölj.

Investum är er förlängda arm inom projektutvecklingen där vi krokararm med er och arbetar tillsammans och långsiktigt, vi navigerar er i processer inom detaljplaner och det juridiska inom fastigheter och entreprenader.

För mer info connecta med oss!

bottom of page