top of page

Investment

"Fastighetsbranschen är hårt styrd av konjunkturen, situationen vi befinner oss i nu är helt unik och vi behöver anpassa oss.

 

Investum arbetar kontinuerligt med omvärldsanalyser för att vara med i trender och långsiktiga affärer, vi har lyckats hitta en modell där vi följer svängningarna på marknaden och förvaltar både våra och kunders portföljer för att parera stor volatilitet i fel riktning.

Kommande projekt

Projekt som ligger i pipeline, där bygglov och projektering är färdigställt.

2

Utvecklingsprojekt

Projekt som ligger i förstudiefasen, dialoger med markägare och kommun är påbörjade med positiva signaler. 

3

Förnyelse med optimering

Befintliga fastigheter med byggrätter som ger möjlighet till utveckling av bestånd med tillbyggnad, ombildning och påbyggnad. 

4

Förvaltning

Förvaltningsprojekt, med långsiktiga och trygga intäkter och stabil värdeökning av fastigheten.

bottom of page